Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Предметом дослідження є теоретико – методичні та науково-практичні аспекти стратегічних напрямів удосконалення управління персоналом, а також фактори й умови, що впливають на формування, розвиток персоналу, підвищення його конкурентоспроможності та ефективності використання.
В сучасних умовах господарювання очевидною є необхідність адаптації автотранспортних підприємств до швидкості змін зовнішнього середовища. Потреба в свідомому управлінні змінами на основі науково обґрунтованих методів їх передбачення, регулювання зумовлює важливість здійснення на підприємствах стратегічного управління, що дозволить забезпечити ефективне досягнення перспективних цілей на основі утримання конкурентних переваг та відповідного й своєчасного реагування на зміни зовнішнього та внутрішнього середовища. Посилення стратегічного аспекту характерне й для управління

По-русски

Предметом исследования является теоретико - методические и научно-практические аспекты стратегических направлений усовершенствования управления персоналом, а также факторы и условия, которые влияют на формирование, развитие персонала, повышения его конкурентоспособности и эффективности использования.
В современных условиях ведения хозяйства очевидной является необходимость адаптации автотранспортных предприятий к скорости изменений внешней среды. Потребность в сознательном управлении изменениями на основе научно обоснованных методов их предвидения, регулирования предопределяет важность осуществления на предприятиях стратегического управления, которое позволит обеспечить эффективное достижение перспективных целей на основе содержания конкурентных преимуществ и соответствующего и своевременного реагирования на изменения внешней и внутренней среды. Усиление стратегического аспекта характерно и для управления