Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски


Алгоритмом также называется информационный процесс, обладающий следующими свойствами:
• Наличие исполнителя преобразований (с его системой команд).
• Разбиение всего процесса преобразования на отдельные команды (понятные исполнителю).
• Определено начальное состояние объекта (над которым производится преобразование) и его требуемое конечное состояние (цель преобразования).
Тип алгоритма определяется характером решаемой (в соответствии с его командами) задачи.

По-украински

Алгоритмом також називається інформаційний процес, що має наступні властивості:
- Наявність виконавця перетворень (з його системою команд).
- Розбиття усього процесу перетворення на окремі команди (зрозумілі виконавцеві).
- Визначений початковий стан об'єкту (над яким робиться перетворення) і його необхідний кінцевий стан (мета перетворення).
Тип алгоритму визначається характером вирішуваної (відповідно до його команд) задачі.