Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

на детей;
• расчет налога с доходов, пенсионного взноса, выплат по исполнительным листам, удержаний по ссудам и других удержаний;
• расчет начислений на заработную плату (налоги, фонды и т.д.);
• учёт выплаченной и невыплаченной заработной платы;
Отчётность и документы:
• формирование и печать списков пособий, больничных, отпускных и других выплат, сводов (накопительных ведомостей) по заработной плате в различных разрезах;
• печать РКО на получение заработной платы, расчетно-платежных и платежных ведомостей начисления заработной платы и другим выплатам, формирование и печать списков и платежных поручений по перечислениям в банк и по почте;
• формирование, печать и отработка в учете хозяйственных операций по заработной плате 5-го мемориального ордера (5-й проводки);
• печать различного вида справок по заработной плате;
• формирование отчетных форм в налоговую инспекцию (1ДФ) и в пенсионный фонд (персонифицированный учет);
• сдача отчетности в формате .xml;

Для работы с системой

По-украински

Парус-Заработная плата
Парус-Заработная плата - інформаційна система, що дозволяє автоматизувати облік заробітної плати (розрахунок заробітної плати і нарахування заробітної плати).
За допомогою системи здійснюється процес автоматизації нарахування заробітної плати на усіх його етапах - від ведення особових рахунків співробітників до розрахунку заробітної плати і усіх супутніх їй податків, виплат і утримань з формуванням і друком усіх необхідних документів.

Система забезпечує автоматизацію наступних процесів :


- ведення особових рахунків співробітників;
- облік штатної структури на рівні підрозділів і посад;
- ведення табеля робочого часу, облік наказів по оплаті праці, нарахування заробітної плати на підставі виправдувальних документів табеля;
- розрахунок заробітної плати, у тому числі з урахуванням норм робочого часу і вироблення;
- облік виплат по відомостях і РКО;
- перерахунок заробітної плати за минулі місяці;
- розрахунок відпусток, посібників з тимчасової непрацездатності і посібників