Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Живопис – вид образотворчого мистецтва, специфічною особли¬вістю якого є відтворення худож¬ніх образів на площині.

Відображаючи на полотні навколишній світ, художник виражає своє ставлення до нього, що дає підстави мистецтвознавцям виз¬начити манеру і стиль живописця і опе¬рувати поняттями «світовідчуття митця», «колористична па¬літрам та ін.

Існує значна кількість різновидів техніки живопису: фреска, мозаїка, олійний розпис, тампера, акварель, пастель тощо.

Фреска – живопис водяними фарбами по вологій штукатурці. Це дуже складний вид живописної техніки, оскільки він передбачає швидкість малювання і високий професіоналізм митця. Виправити вже намальоване неможливо: водяні фарби миттєво висихають, а ба¬гатошаровість у фресковому живописі заборонена.

Яскравими взірцями цього різновиду живописного мистецтва є відомі фрески Софійського собору у Києві, «Таємна вечеря» Леонар¬до да Вінчі у церкві Санта Марія делле Граціє в Мілані та «Страшний суд» Мікеланджело у Сікстинській капелі у

По-английски

Painting is a type of fine art, the specific особли¬new of that is a recreation of худож¬of ніх characters on a plane.
Representing the surrounding world on linen, an artist expresses his attitude toward him, that grounds to the art critics of виз¬начити manner and style of painter and опе¬by рувати concepts "attitude of artist", "колористична to the step¬to the litres and other
There is a far of varieties of technique of painting : fresco, mosaic, oil-bearing painting, тампера, water-colour, pastel and others like that.
A fresco is painting by aquatic paints on a moist plaster. It is a very difficult type of picturesque technique, as he envisages drawing speed and high professionalism of artist. Correcting already drawn is impossible: aquatic paints dry out instantly, and ба¬гатошаровість in the mural painting forbidden.
The bright standards of this variety of picturesque art are the known frescos of the Sofia cathedral in Kyiv, "Last supper" of Леонар¬to and Винчи in the church of Санта Maria делле of Граціє in Мілані and "doomsday" of Мікеланджело in Сікстинській to choir in