Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

What do you do in your free time?
Haven't got any.
Haven't got any what?
Free time.
Oh, come on, we all have some time off. Haven't you got any hobbies, like stamp collecting or things like that?
My study at school takes up most of my time. Well, sometimes read a book or watch television, that's all. And what about you? Do you have any hobbies?
I am fond of photography. It's expensive, but it's a lot of fun.

По-украински

Що ви робите у вашому вільному часі?
Не мають нічого.
Не мають нічого, що?
Вільний час.
О, приходять, ми усі маємо деякий час. Ви не маєте ніяких хобі, подібно до збору марки або речей подібно до цього?
Моє вивчення в школі піднімає більшість з мого часу. Добре, іноді читають книгу або спостерігають за телебаченням, це усе. І що про вас? Ви маєте будь-які хобі?
Я ніжний від фотографії. Це дорого, але це - багато забава.