Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Mr Frederick Hjhj died suddenly with his family( wife and only son) on 10th November 2006 while they were coming back from a concert in a ghastly road accident. Since then no one has come to claim the funds.So the bank contacted me as the family attorney of the deceased to present the next of kin for the release of the funds.

According to the financial and allied matters law in relation to claim, the next of kin must provide the security information which was given to the deceased as at the time that the deposit was made at the bank by the deceased. This is the legal requirement for the release of the funds.As the family attorney i was privy to the opening of the account and i have all the information that the bank requires to release the funds but i am not in a position to claim the funds since i am the attorney of the deceased and only act in fiduciary capacity(in trust) as the attorney of the deceased.Upon receipt of your response i will give you the details of the bank where the

По-украински

Містер Фредерік Hjhj помер несподівано з його сім'єю( дружина і тільки син) 10-го 2006 листопада, поки вони приходили в стороні від концерту в страшному дорожньому нещасному випадку. З того часу ніхто не прийшов претендувати на фонди.Так банк контактував зі мною як сімейним повіреним покійника, щоб подарувати наступний від рідні для запису фондів.

Згідно з фінансовим і союзницьким законом питань у відношенні до вимоги, наступний від рідні повинен надати інформацію безпеки, яка була надана покійникові, як у той час, що депозит кинулося на банк покійником. Це законна вимога для запису фондів.Оскільки сімейний повірений i був таємним до ввідної частини рахунку і i мають усю інформацію що банк вимагає, щоб звільнити фонди але i не має можливості претендувати на фонди відколи i - повірений покійника і тільки діють в довіреній компетенції(у довірі) як повірений покійника.На отриманні вашого відповідь i дасть вам деталі банку, де