Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

while in the still powerful and highly sophisticated Byzantine Empire the patriarchs identified themselves and their Church absolutely with the interests of their all-mighty emperor. Doctrinal differences between the two Churches could have been resolved even in the 11th century. The western papacy's emphasis on discipline, obedience and rigid uniformity, however, did not easily allow it to accommodate alternative religious structures and, inevitably, Latin West and Greek East broke away from each other.
Until its capture by the Turks in 1453, Constantinople remained the centre of a highly learned Greek Church, whose greatest achievement was the conversion of the Russian peoples to Orthodox Christianity. In Rome, the popes put themselves at the head of the great Church reform movement of the late 11th and 12th centuries. Under the aggressive Gregory VII (1073-85) and his successors the papacy began to enforce its will throughout western Christendom as never before.
For Count

По-украински

поки у все ще потужному і надзвичайно позбавив природності Візантійську Імперію, патріархи солідаризувалися і їх Церква абсолютно з інтересами їх цілком-могутнього імператора. Догматичні відмінності між двома Церквами змогли бути вирішені навіть в 11th столітті. Акцент папства вестерну на дисципліні, покора і жорстка одноманітність, проте, легко не дозволили цьому пристосувати альтернативні релігійні структури і, неминуче, Латинський На захід і Грецький Східний broke один далеко від одного.
До його захоплення Турками в 1453, Константинополь залишився центром надзвичайно навченої Грецької Церкви, чий найбільше досягнення було конверсією Російських народів до Ортодоксального Християнства. У Римі, римські папи поміщають себе на чолі великого руху Церковної реформи пізнього 11th і 12th століття. Під агресивним Грегорі VII (1073-85) і його наступниками папство почало наказувати його волю впродовж західного Християнства, як ніколи раніше.

<<--- on-line translation is limited --->>