Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

кальцію. Взаємодіючи з багатьма ін цукрами дифузійного соку, вапно дає осад.
Ряд кислот (щавлева, лимонна, винна, фосфорна та ін.) осад жуються. Вапно змінює кислу реакцію соку (рН 6,0...6,5) на луж 11
(рН 11), попереджуючи інверсію (розклад) цукрози під час натрім
соку. Для цього досить 0,3 % СаО, але додають 2,5...3,0 % СаО д.мн збільшення адсорбації барвників та поліпшення структури осяду Густина вапняного молока повинна бути 1,19 кг/дм3, час дт|и кації — 8...10 хв. Дефекація здійснюється в апаратах переддеф<<кіі
горах і дефекаторах. Це місткості з мішалками та пристроями для ннодення і виведення продуктів. У зв'язку з тим що дефектований ' 11 спрямовують до сатурації самопливом, контроль якості операції мп здійснюється. Сатурація призначена для переведення вапна, яке міститься в дифузійному соку, в нерозчинний стан.
С12Н22ОиСаО С02= С12Н220„ СаС03.
Підчас пропускання сірчистого газу, що містить 12... 15 % сірчистого ангідриду 802, одержують сірчисту кислоту
802 Н20 = Н280„

По-русски

кальцию. Взаимодействуя со многими ін сахарами диффузионного сока, известь дает осадок.
Ряд кислот(щавелевая, лимонная, виновная, фосфорная и др.) осадок жуются. Известь изменяет кислую реакцию сока(рН 6,0...6,5) на щелочи 11
(рН 11)предупреждая инверсию(расписание) цукрози во время натрім
соку. Для этого достаточно 0,3 аО, но добавляют 2,5...3,0 аО д.мн увеличение адсорбації красителей и улучшение структуры осяду Плотность известкового молока должна быть 1,19 кг/дм3, время дт|и кації - 8...10 мин. Дефекация осуществляется в аппаратах переддеф<<кіі
горах и дефекаторах. Это вместимость с мешалками и устройствами для ннодення и выведения продуктов. В связи с тем что дефектуемый ' 11 направляют к сатурації самотеком, контроль качества операции мп осуществляется. Сатурація предназначена для перевода извести, который содержится в диффузионном соке, в нерастворимое состояние.
С12Н22ОиСаО С02= С12Н220" СаС03.
Підчас пропускания сернистого газа, который содержит 12... 15 ірчистого ангидриду 802, получают сернистую кислоту
802 Н20 = Н280"