Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України необхідно розроби-ти нову систему моніторингу літаків цивільної авіації – глобальну систему пе-редачі польотних даних (ГСППД). Така система повинна забезпечувати аналіз польотних даних літального апарата (ЛА) цивільної авіації, їх передачу на на-земний диспетчерський пункт і реагування при виникненні позаштатної ситуа-ції, створення технічного паспорта ЛА й поповнення його інформацією протя-гом усієї експлуатації до утилізації. ГСППД дозволить відслідковувати й про-гнозувати аварійні ситуації, для підвищення швидкості реагування на позашта-тні ситуації в повітрі, полегшити й прискорити процес розслідування у випадку аварії або авіакатастрофи. ГСППД повинна працювати не окремо, а з існуючи-ми системами радіолокації, голосового зв'язку й

По-русски

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины необходимо розроби-ти новую систему мониторинга самолетов гражданской авиации - глобальную систему пе-редачі полетных данных (ГСППД). Такая система должна обеспечивать анализ полетных данных летательного аппарата (ЛА) гражданской авиации, их передачу на на-земний диспетчерский пункт и реагирование при возникновении внештатной ситуа-ції, создание технического паспорта ЛА и пополнение его информацией протя-гом всей эксплуатации к утилизации. ГСППД позволит отслеживать и про-гнозувати аварийные ситуации, для повышения скорости реагирования на позашта-тні ситуации в воздухе, облегчить и ускорить процесс расследования в случае аварии или авиакатастрофы. ГСППД должна работать не отдельно, а с існуючи-ми системами радиолокации, голосовой связи и