Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски


These system templates are generally used as component building blocks of a project and represent only a subset of a complete analysis. For example, use a Geometry system to define your geometry. That system can then be connected to several downstream systems, indicating that the downstream systems share the same geometry source. These system templates also include data-integrated software programs that exist outside ANSYS Workbench as independent applications, allowing you to use ANSYS Workbench to manage your analysis data and files. This feature is useful for products such as the Mechanical APDL application, which uses numerous files during an analysis.

По-украински

Ці системні шаблони загалом використані як складові будівельні блоки проекту і представляють тільки підмножину повного аналізу. Наприклад, користуйтеся системою Геометрії, щоб визначити вашу геометрію. Ця система може потім бути сполучена з декількома downstream системами, відображаючи, що downstream системи розділяють те ж джерело геометрії. Ці системні шаблони також включають інтегральне для даних програмне забезпечення, яке існує за межами інструментального Засобу ANSYS як незалежні застосування, дозволяючи вам користуватися інструментальним Засобом ANSYS, щоб управляти вашими даними аналізу і файлами. Ця особливість корисна для продукції як наприклад Механічне застосування APDL, яке користується численними файлами впродовж аналізу.