Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

112 "Малоцінні спеціальних інструментів і спеціального
необоротні матеріальні пристосування, вартість яких погашається
активи" нарахуванням зносу за встановленою
підприємством ставкою (нормою) з
урахуванням очікуваного способу
використання таких об'єктів та інших
предметів, які за вартісними ознаками
підприємством зараховано до складу
малоцінних необоротних матеріальних
активів
113 "Тимчасові (не Призначений для обліку експлуатаційних
титульні) споруди" тимчасових (не титульних) споруд
1 14 "Природні ресурси" Призначений для обліку наявності та руху
придбаних природних ресурсів для
наступного видобутку (нафти, газу тощо)
1 15 "Інвентарна тара" Призначений для обліку наявності

По-русски

112 "Малоценные специальных инструментов и специальных
необоротные материальные приспособления, стоимость которых погашается
активы" начислением износа за установленной
предприятием ставкой (нормой) из
учетом ожидаемого способа
использование таких объектов и других
предметов, которые по стоимостным признакам
предприятием зачислено в состав
малоценных необоротных материальных
активов
113 "Временные (не Предназначен для учета эксплуатационных
титульные) сооружения" временных (не титульных) сооружений
1 14 "Природные ресурсы" Предназначен для учета наличия и движения
приобретенных природных ресурсов для
следующего
<<--- on-line translation is limited --->>