Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

It is therefore in our interest to look after it. This is common sense. But only recently have the size of our population and the power of science and technology grown to the point that they have a direct impact on nature. To put it' another way, until now, Mother Earth has been able to tolerate our sloppy house habits. However, the stage has now been reached where she can no longer accept our behaviour in silence. The problems caused by environmental disasters can be seen as her response to our irresponsible behaviour. She is warning us that there are limits even to her tolerance.

По-украински

Це знаходиться тому в нашому інтересі, щоб спостерігати за цим. Це здоровий глузд. Але тільки нещодавно мають розмір нашого населення і владу науки і технології, що доростає пункт, що вони мають пряму дію на природі. Щоб помістити це' іншим способом, досі, Рідна Земля змогла терпіти наші забризкані домашні звички. Проте, стадія зараз була досяг, де вона може більше не прийняти нашу поведінку у тиші. Проблеми, викликані екологічними лихами, можуть бачитися як її відповідь до нашої безвідповідальної поведінки. Вона попереджає нас, це там є обмежує навіть її толерантністю.