Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Договір № 31/03/16
з надання побутових послуг
(Хімчистка, прання, ремонт одягу та взуття)

м. Київ «31» березня 2016р.
ТОВ «НОВА КЛІН», іменоване надалі «Виконавець», в особі директора Мордвінова Євгена Миколайовича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і,
Товариство З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ« СТУДІЯ 1 1 », іменований надалі« Замовник », в особі Генерального директора Ткаченко Олександра Владиславовича, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, спільно іменовані« Сторони », уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору
1.1 Виконавець зобов'язується на умовах цього Договору надати послуги з хімічного чищення і прання, ремонту виробів належать Замовнику та / або клієнтам Замовника (далі по тексту - «вироби» та «послуги» відповідно), а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити належним чином надані послуги.
1.2. Виконавець здійснює діяльність за цим Договором відповідно до чинного законодавства України та має

По-русски

Договор № 31/03/16
из предоставления бытовых услуг
(Химчистка, стирка, ремонт одежды и обуви)

г. Киев "31" марта 2016р.
ООО "НОВАЯ КЛІН", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Мордвінова Евгения Николаевича, который действует на основании Устава, с одной стороны, и
Общество С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ" СТУДИЯ 1 1 ", именуемый в дальнейшем" Заказчик ", в лице Генерального директора Ткаченко Александра Владиславовича, который действует на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые" Стороны ", заключили настоящий Договор о следующем:

1. Предмет договора
1.1 Исполнитель обязывается на условиях настоящего Договора оказать услуги по химической чистке и стирке, ремонту изделий принадлежат Заказчику и / или клиентам Заказчика(далее по тексту - "изделия" и "услуги" соответственно), а Заказчик обязывается принять и оплатить должным образом оказанные услуги.
1.2. Исполнитель осуществляет деятельность по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Украины и имеет