Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

With its lively musical life and internationally renowned performers,
Hungary ranks high among the countries, some of them many
times its size, which boast of centuries-old musical traditions.
Home to just about ten million people, it is often called a “great
power” in music. Despite the tragic turns in its history, its musicians
have always managed to manifest their talent and link their
homeland to European musical life.

По-украински

З його жвавим музичним життям і інтернаціонально знаменитими виконавцями,
Угорські розряди високо серед країн, деякі з них багато
хронометрує його розмір, який хвастощі багатовікових музичних традицій.
Удома майже десять мільйонів чоловік, це часто називається "великим
енергетичний" в музиці. Незважаючи на трагічні повороти в його історії, його музиканти
завжди уміли довести їх талант і зв'язати їх
батьківщина до Європейського музичного життя.