Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The human body consists of three parts. They are the head, the trunk and the limbs. There are many bones of different sizes and the skeleton. The bones are connected together by the cartilages, the ligament and joints. The joints allow the bones to move.
The main part of the head is called the skull. The bones of the skull are composed of cranial and facial parts. The skull encloses the brain. The forehead, the temples, the cheeks, the cheekbones, the two jaws and the mouth compose the face. The teeth and the tongue are lodged in the mouth. One chews food with the teeth and tastes food with the tongue. The lips are the two margins of the mouth. We see with the eyes, breathe and smell with the nose and hear with ears.
The trunk consists of the spine, the chest and the pelvic bones. In the spine there are many vertebrae. They are cervical, thoracic, lumbar, sacral vertebrae and the coccyx. The trunk is divided into two large cavities by diaphragm. The upper cavity of the trunk is

По-украински

Людське тіло складається з трьох частин. Вони - голова, магістраль і кінцівки. Є багато кісток різних розмірів і скелета. Кістки сполучені разом хрящами, зв'язком і з'єднаннями. З'єднання дозволяють кісткам рухатися.
Головна частина голови називається черепом. Кістки черепа складені з черепних і лицьових частин. Череп додає мозок. Лоб, храми, щоки, вилиці, дві щелепи і рот компонують обличчя. Зуби і язик селяться в рот. Одна їжа жуйок із зубами і випробовує їжу з язиком. Губи - два краї рота. Ми дивимося очима, дихають і пахнуть з носом і чують з вухами.
Магістраль складається з хребта, грудей і тазових кісток. У хребті є багато хребців. Вони - потиличні, грудні, поперекові, сакральні хребці і куприк. Магістраль є ділився на дві великі западини діафрагмою. Верхня западина магістралі є