Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

7 вересня 2011 року в Науково-технічній бібліотеці Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» відбулося урочисте відкриття галереї портретів «Українці в світі».

Цю галерею з восьми з половиною сотень портретів видатних людей різних століть, народжених в Україні, пов’язаних з нею або тих, хто прославив її за кордоном, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» отримав у подарунок від проекту «Українці в світі». Ініціатором і натхненником цього проекту є народний депутат України трьох скликань, член парламентського Комітету з питань культури і духовності, голова ВО «За помісну Україну» Петро Ющенко.

Місце для розміщення величезного зібрання зображень видатних особистостей, життя і діяльність яких була пов’язана з Україною, обрано надзвичайно вдало: вона зайняла шість поверхів Науково-технічній бібліотеки НТУУ «КПІ». Це означає, що портрети українських гетьманів і державних діячів, інженерів і письменників,

По-английски

on September, 7, 2011 in the Scientific and technical library of the National technical university of Ukraine the "Kyiv polytechnic institute" the inauguration of gallery of portraits took place "Ukrainians in the world".

This gallery from the eight with a half hundred portraits of prominent people of the different centuries born in Ukraine, related to her or those, who glorified her abroad, the National technical university of Ukraine the "Kyiv polytechnic institute" got in a gift from a project "Ukrainians in the world". An initiator and inspirer of this project is a deputy of people's of Ukraine of three convocations, member of parliamentary Committee on questions a culture and spirituality, head of ВО "For помісну Ukraine" Petro Yushchenko.

Places for placing of enormous collection of images of personages, life and activity of that was related to Ukraine, it is select extraordinarily successfully: she occupied six floors Scientific and technical libraries of НТУУ "КПІ". It means that portraits of the Ukrainian hetmen and statesmen, engineers and writers