Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) та їх роль в освітньому процесі У даний час спостерігається збільшення впливу медіа-технологій на людину. Особливо це сильно діє на дитину, яка з великим задоволенням подивиться телевізор, ніж прочитає книгу Потужний потік нової інформації, реклами, застосування комп'ютерних технологій на телебаченні, розповсюдження ігрових приставок, електронних іграшок і комп'ютерів надають велику увагу на виховання дитини і його сприйняття навколишнього світу. Істотно змінюється і характер його улюбленої практичної діяльності - гри, змінюються і його улюблені герої і захоплення. Раніше інформацію з будь-якої теми дитина могла отримати за різними каналами: підручник, довідкова література, лекція вчителя, конспект уроку. Але, сьогодні, з огляду на сучасні реалії, вчитель повинен вносити в навчальний процес нові методи подачі інформації. Виникає питання, навіщо це потрібно. Мозок дитини, налаштований на отримання знань у формі розважальних програм по

По-английски

Of Informatively-communication technologies (ІКТ) and their role in an educational process In this time there is an increase of influence of medias-technologies on a man. Especially it strongly operates on a child that will look television with the utmost pleasure, than the Powerful stream of new information, advertisement, application of computer technologies will read a book on television, distributions of playing prefixes, electronic toys and computers spare large attention on education of child and his perception of the surrounding world. Substantially changes and character of him favourite practical activity - game, change and him favourite heroes and fascinations. Before information from any theme a child could get after different channels: textbook, certificate literature, lecture of teacher, compendium of lesson. But, today, taking into account modern realities, a teacher must bring in the new methods of serve of information in an educational process. There is a question, why it is needed. Brain of child, adjusted on the receipt of knowledge in form entertaining programs for