Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The Constitution consists of the Preamblem and seven articles.Twenty-seven amendments,known as the Bill of Rightsбцуку added in a group in 1791, as a result of growing popular demands.These amendments establish the individual rights and freedoms to all people of the States,including freedom of speech,freedom of the press,freedom of worship,the right to peaceful assembly,etc.Some of the amendments are now relatively unimportant, but the Fifth Amendment retains its significance in the fight of the American people for their civil rights.It provides that"no person shall be deprived of life,liberty or property, without due process of law", and no person "shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself".

По-украински

Конституція складається з Preamblem і семи статей.Двадцять-сім поправок, відомих, оскільки Біл Rightsбцуку додав групу в 1791, в результаті росте популярним вимагає.Ці поправки встановлюють індивідуальні права і свободи на усіх людей Держав, у тому числі свобода слова, свободи преси, свободи поклоніння, права на мирні збори, etc.Some поправок зараз відносно малозначні, але П'ята Поправка зберігає своє значення у боротьбі Американських людей для їх громадянських прав.Це забезпечує, що" ніяка особа не має бути позбавлена з життя, свободи або майна, без належного процесу закону", і ніяка особа не "має бути вимушена у будь-якому злочинному випадку, щоб бути свідком проти себе".