Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

At different periods of time and in different parts of the world many different commodities have served as money. These commodities were: cattle, sheep, furs, leather, fish, tobacco, tea, salt, shells etc. The experts underline that to serve effectively as money, a commodity should be fairly durable, easily divisible, and portable. None of the above-mentioned commodities possessed all these qualities, and in time they were superseded by precious metals.
First they were superseded by silver and later by gold.
When a payment was made the metal was first weight out. The next stage was the cutting of the metal into pieces of definite weight and so coins came into use.
Paper money first came into use in the form of receipts given by goldsmiths in r were issued.

По-украински

У різних періодах часу і в різних частинах світу багато різних продуктів служило грошима. Ці продукти були: рогата худоба, вівця, хутро, шкіра, рибний, тютюн, чай, сіль, раковини, і т.п. експерти, underline, що, щоб служити фактично грошима, продукт має бути справедливо тривалий, легко ділимий, і портативний. Жоден з наведених вище продуктів не мав усіх цих якостей, і вчасно їх замінили дорогоцінні метали.
Спершу їх замінило срібло і пізніше золотом.
Коли оплата була зроблена, метал вичерпується першу вагу. Наступна стадія була скороченням металу в шматках певної ваги і так монети вступили у використання.
Банкноти уперше вступили у використання у формі виручок, даних ювелірами в r, були випущені.