Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Продолжение научных исследований осложнялось большой педагогической и административной загруженностью. 6 мая 1842 году Георг Ом написал прошение королю Баварии о снижении нагрузки. К удивлению и радости ученого, его просьба была быстро удовлетворена. Признание его работ все-таки приближалось, и этого не могли не знать те, кто стоял во главе министерства вероисповеданий.

По-украински

Продовження наукових досліджень ускладнювалося великою педагогічною і адміністративною завантаженістю. 6 травня 1842 року Георг Ом написав прохання королеві Баварії про зниження навантаження. До здивування і радості ученого, його прохання було швидко задоволене. Визнання його робіт все-таки наближалося, і цього не могли не знати ті, хто стояв на чолі міністерства віросповідань.