Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Indeed, it is a serious problem in any family where it is an entrenched pattern, and it affects everyone. Unfavored children have consistently been shown to exhibit high levels of depression and aggressive behaviors, and a reduced sense of self-worth and social responsibility. But favored children are usually quite as well aware of parents’ preferences as less favored children, and they are not immune to the harmful effects.

По-украински

Дійсно, це - серйозна проблема у будь-якій сім'ї, де це - укорінений зразок, і він впливає на кожного. Unfavored діти послідовно були показані, щоб показати високі рівні депресії і агресивну поведінку, і зменшений сенс вартого для себе і соціального обов'язку. Але схвалив дітей зазвичай quite також обізнаний про переваги батьків', як менше схвалив дітей, і вони не імунні до небезпечних впливів.