Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The dynamic declaration is required so that when the program is loaded, its clauses will be stored in a form accessible to the predicate 'clause'.

To illustrate, the last definition in the file calltree.pro sets up a self-analysis of the program.

По-украински

Динамічну декларацію потрібно таким чином, що, коли програма завантажена, її пропозиції будуть збережені у формі, доступній 'пропозиції' предиката.

Для ілюстрації, останнє визначення у файл calltree.pro набори вище за самоаналіз програми.