Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Метод основан на сравнении поглощения резонансного излучения свободными атомами железа, образующимися в пламени при введении в него растворов золы кормов и растворов сравнения с известной концентрацией железа. При использовании пламени воздух-пропан-бутан влияние сопутствующих элементов устраняют, вводя в растворы избыток стронция.

По-украински

Метод заснований на порівнянні поглинання резонансного випромінювання вільними атомами заліза, що утворюються в полум'ї при введенні в нього розчинів золи кормів і розчинів порівняння з відомою концентрацією заліза. При використанні полум'я Повітря-пропан-Бутан вплив супутніх елементів усувають, вводячи в розчини надлишок стронцію.