Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

the motion picture contained in this videocassette is protected under the copyright laws of the United States and other countries this cassette is sold for home use only and old other rights are expressly reserved by the copyright owner of such motion picture. Any copying or public performance of such motion picture is strictly prohibited and may subject the offender to civil and severe criminal penalties ( tittle 17

По-украински

фільм, утримуваний в цьому videocassette, захищається відповідно до законів авторського права сполучених штатів і інших країн, ця касета продається для домашнього використання тільки і старий інші права безперечно резервує власник авторського права такого фільму. Будь-яке копіювання або громадське виконання такого фільму строго заборонене і, можливо, піддає кривдника до цивільної і строгої злочинної штрафної ( крапельки 17