Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Екологія та здоров'я

Згідно з даними Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я (ВООЗ) 24% всіх захворювань серед дорослих та 33% дитячих хворіб спричинені екологічним фактором, тобто якісним станом повітря, води та продуктів харчування. Для збереження вашої найбільшої дочасної цінності – здоров'я, зважте хоча б на наступні поради:

Злі звички

Не паліть!

Згідно з експертними дослідженнями ВООЗ у світі від хвороб, пов'язаних із курінням, щорічно помирає 4 млн. людей. Тютюнокуріння є причиною смерті кожного 12-го мешканця планети. Курці живуть на 22 роки менше від середньої тривалості життя, а рівень смертності серед них втричі вищий, ніж серед тих, хто не курить.

В Україні нараховують майже 9 млн. активних курців, а це фактично третина всього працездатного населення країни. Щороку передчасно помирає близько 100 тис. наших співгромадян через хвороби, пов'язані з курінням. Задумайтесь, чи варто отруювати себе та своє довкілля заради короткого задоволення?Не зловживайте

По-английски

Ecology and health

According to given of Worldwide Organization of health Protection(ВООЗ) 24сіх diseases among adults and 33итячих хворіб is caused by an ecological factor, id est by the quality state of air, water and foodstuffs. For maintenance of your most premature value - health, weigh even on next advices:

Wicked habits

do not burn!

According to expert researches of ВООЗ in the world from the illnesses related to smoking, 4 million people die annually. Тютюнокуріння is reason of death of every 12th habitant of planet. Smokers live on 22 less than from mean time of life, and the level of death rate among them is three times higher, than among those, whoever smokes.

In Ukraine count almost 9 million active smokers, and it actually one third of all capable of working population of country. Annually prematurely about 100 thousand our fellow-citizens die from the illnesses related to smoking. Thoughtful, or it costs to poison itself and the environment for the sake of short pleasure?Do not abuse