Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

1. Warranted free of capture, seizure, arrest restraint or detainment, and the consequences thereof or of any attempt thereat; also from the consequences of hostilities or warlike operations, whether there be a declaration of war or not; but this warranty shall not exclude collision, contact with any fixed or floating object (other than a mine or a torpedo), stranding, heavy weather or fire unless caused directly (and independently of the nature of the voyage or service which the vessel concerned or, in the case of a collision, any other vessel involved therein, is performing) by a hostile act by or against a belligerent power;

По-украински

1. Гарантовано вільний від захоплення, захоплення, заарештовують стриманість або затримку, і наслідки внаслідок того або будь-якої спроби там; також від наслідків ворожості або войовничих дій, чи там бути оголошенням війни або ні; але ця гарантія не повинна виключати колізію, контактний з чим-небудь виправив або плаваючий об'єкт(окрім міни або торпеди), сідаючи на мілину, важка погода або стріляють, якби тільки викликано безпосередньо(і незалежно від природи подорожі або обслуговування, якого судно торкалося або, в цьому випадку колізія, будь-яке інше судно включило там, виконується) ворожим діють близько або проти воюючої держави;