Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Поки дівчатка мріють бути кінозірками, хлопці мріють про «справжні чоловічі професії».., А я от що подумала: моя майбутня професія — а я хочу стати програмістом — цілком відповідає цьому поняттю. Поки видатні полководці першими кидаються в бій, науковці, не важливо, в якій саме галузі, в моєму випадку — у сфері інформаційних технологій — першими кидаються у бій із незнанням та невмінням, першими прокладають шлях до нових можливостей! Бути «на передовій» технічного розвитку людства — цілком амбіційно! Але це поки що метафори, моя ж професія, окрім красивих слів, приваблюс мене цілком реальними перевагами. Вчені-соціологи та економісти давно стверджують, що на зміну індустріальному суспільству приходить суспільство інформаційне.

Інформація стає головним ресурсом. І що інформацію потрібно організовувати, охороняти, керувати її кругообігом. Персональні комп’ютери є у багатьох, можливо, навіть у більшості. І вони стають дійсно потрібними і незамінними: електронне листування, музика та

По-английски

While girls dream to be film stars, guys dream about the "real masculine professions"., And I here that thought: my future profession - and I want to become a programmer - fully answers this concept. While prominent war-lords are given up the first in a fight, scientists, it is not important, in which one industry, in my case - in the field of information technologies - given up the first in a fight with ignorance and lack of ability, first lay a way to new possibilities! To be "up-front" technical development of humanity - fully ambitiously! But it as yet metaphors, my profession, except beautiful words, приваблюс me by the fully real advantages. Scientists-sociologists and economists assert a long ago, that on changing to industrial society society comes informative.

Information becomes a main resource. And that information needs to be organized, to guard, to manage her rotation. Many have the personal computers, maybe, even in majority. And they become really necessary and irreplaceable: e-pistle, music and