Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The monsoon trough, also known as the intertropical convergence zone, plays a very important role in creating earth's tropical rain forest. From 40 to 75% of all species on Earth are native to the rainforests and many millions of species are still undiscovered. Tropical rainforests have been called the ''jewels of the Earth'', and the ''world's largest pharmacy'', because of the large number of natural medicines discovered there. Rainforests also supply 28% of the world's oxygen, processing it through photosynthesis from carbon dioxide,

По-украински

Годівниця мусону, також відома як зона конвергенції в тропічному поясі, грає дуже важливу роль в створення тропічного дощового лісу землі. З 40 до 75f усі різновиди на Землі рідні до тропічних лісів і багато мільйонів різновидів все ще невідкриті. Тропічні тропічні ліси були такими, що називаються, ''коштовні камені Землі'', і ''всесвітньої найбільшої аптеки'', із-за великого числа природної медицини виявили там. Тропічні ліси також гнучко 28f всесвітній кисень, обробляючи це через фотосинтез від вуглекислоти