Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

1 Deal 5 cards to each player
2 Place the rest of the cards face down in draw pile
3 Place one card face up next to the draw pile
4 Players must play a card in the same color, or animal character of the same number as the top card in the discard pile.(example: blue on blue or 2 on 2)
5 The Crazy Eight cards are wild. They can be played on ANY CARD and the player then names the next color to be played

По-украински

1 Займаються торгівлею 5 карт до кожного гравця
2 Розміщують іншу частину карт залякують відтягують купу
3 Розміщують одну карту стикаються поряд з купою нічиєї
4 Гравці повинні грати карту в тому ж кольорі, або тваринний характер того ж номера як вищу карту в купі скидання карт.(приклад: блакитний на синяві або 2 на 2)
5 Божевільний Вісім карт дикі. Вони можуть бути зіграні на БУДЬ-ЯКІЙ КАРТІ і гравцеві потім називає наступний колір, який зіграний