Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

?ти моїм представником на території Російської Федерації у відповідних державних установах та органах місцевого самоврядування будь-якого рівня та будь-якої галузевої направленості, в тому числі але не виключно в органах нотаріату, органах що здійснюють технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна, органах що здійснюють державну реєстрацію прав на нерухоме мано з питань розпорядження нерухомим майном: квартира 73 (сімдесят три) у будинку 15 (п’ятнадцять), що розташований на вулиці Грибоєдова в місті Сланци Ленінградської області.

По-русски

ты моим представителем на территории Российской Федерации в соответствующих государственных учреждениях и органах местного самоуправления любого уровня и любой отраслевой направленности, в том числе но не исключительно в органах нотариата, органах что осуществляют техническую инвентаризацию объектов недвижимого имущества, органах что осуществляют государственную регистрацию прав на неподвижное мано по вопросам распоряжения недвижимым имуществом : квартира 73 (семьдесят три) в доме 15 (пятнадцать), что расположен на улице Грибоєдова в городе Сланци Ленинградской области.