Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски


l would like to speak about helping in the house. I've got two sons ,a fourteen-year-old boy and eighteen-year-old boy. I have given up with the eighteen-year-old about his bedroom. I decided that he needs his space and if he wants to live in a rubbish bin then so be it. But I work full time and l need a little bit of help around the house. The usual response when I ask them is, either they are doing something else , or ''why can`t he do it'' meaning his brother. Or if they do it they do it then it`s not very well done - it`s washing-up they have water all over the floor. And ideas what I could do about it

По-украински

l захотів би говорити про допомогу увійти хати. Я маю двох синів,чотирнадцять-річним хлопчиком і вісімнадцять-річним хлопчиком. Я відступили з вісімнадцять-річним про його спальню. Я вирішив, що йому треба його простір і якщо він хоче жити у бункері погані потім так бути цим. Але я створюю повний час і l треба трохи допомагають навколо хати. Звичайна відповідь, коли я запитую у них є, або вони роблять що-небудь ще,, або '', чому не може він зробити це'', маючи на увазі його брата. Чи якщо вони роблять це, вони роблять це потім це дуже не добре зроблено - це - миття посуду вони мають воду скрізь в поверсі. І ідеї, що я зміг зробити про це