Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

(краткий перечень самых распространенных в наше время грехов)

Я (имя) согрешил(а) перед Богом:

Cлабой верой (сомнением в Его бытии).

Не имею к Богу ни должного страха, ни любви, а поэтому: каяться не умею, грехов не вижу, особо и не стараюсь узнать, что греховно, а что спасительно, не исполняю Его святые Заповеди, не вспоминаю о смерти, не готовлюсь предстать на Суд Божий, и вообще равнодушен(на) в отношении к вере, к Богу и своей горькой участи в Вечности.


Согрешил(а):

Не благодарю Бога за Его милости.

Приписыванием успехов себе, а не помощи Божией.

В самомнении и гордыне надеялся на себя и на людей более, чем на Бога.

Не покорностью воле Божией (желаю, что бы всё было по-моему).

Нетерпением скорбей и болезней (боюсь страданий, попущенных Богом за мои грехи, забывая, что даны они мне для очищения души от них и спасения).

Ропотом на свой жизненный крест ("судьбу"), на людей, (Бога), обвинением Его в жестокости.

Малодушием, унынием, печалью, ожесточением сердца, отчаянием

По-украински

(короткий перелік найпоширеніших у наш час гріхів)

Я (ім'я) погрішив(а) перед Богом:

Cлабой вірою (сумнівом в Його бутті).

Не маю до Бога ні належного страху, ні любові, а тому: каятися не умію, гріхів не бачу, особливо і не намагаюся дізнатися, що гріховно, а що рятівно, не виконую Його святі Заповіді, не згадую про смерть, не готуюся з'явитися на Суд Божий, і взагалі байдужий(на) у відношенні до віри, до Бога і своєї гіркої долі у Вічності.


Погрішив(а) :

Не дякую Богові за Його милості.

Приписуванням успіхів собі, а не допомозі Божій.

В зарозумілості і гордині сподівався на себе і на людей більше, ніж на Бога.

Не покірністю волі Божій (бажаю, що б усе було по-моєму).

Нетерпінням скорботи і хвороб (боюся страждань, попущених Богом за мої гріхи, забуваючи, що дані вони мені для очищення душі від них і порятунку).

Наріканням на свій життєвий хрест ("долю"), на людей, (Бога), звинуваченням Його в жорстокості.

Легкодухістю, смутком, печаллю, озлобленням серця, відчаєм