Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The continued growth of tertiary education is partly rooted in the desire of students to reap the private economic benefits of study. They recognise that tertiary graduates experience, on average, lower rates of unemployment and higher wages than those who study to the secondary level. There is also evidence that students with higher levels of
education are more likely to participate in the labour market and have greater access to further training. Hence, a majority of 15-year olds in OECD countries (57%) expect to complete a tertiary education (OECD, 2007a).

По-украински

Безперервне зростання третинної освіти частково впроваджується у бажання студентів, щоб зібрати приватні економічні вигоди від вивчення. Вони розпізнають, що третинні випускники досвідчені, на середній величині, нижчих відсотках безробітних і вищих заробітних платах, ніж ті, хто вчиться до вторинного рівня. Є також свідоцтво, що студенти з вищими рівнями
освіта, вірогідніше, бере участь в трудовому ринку і має більший доступ, щоб сприяти навчанню. Отже, більшість 15-річних віків в OECD країни (57expect, щоб завершити третинна освіта (OECD, 2007a).