Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

За всю історію людства не було ще такого часу, коли люди б не страждали від яких-небудь залежностей. Приохотитися до чогось не сильно корисного – справа нехитра. Куди складніше потім відмовитися від шкідливої звички. Є і ще один важливий момент: навіть зовсім безневинне на перший погляд захоплення може стати згубним для організму, якщо не знати міри.
Лікарів, учених, та і простих користувачів проблема глобальної інтернетизації турбує вже не перший рік. З одного боку, це чудово: розширюється круг спілкування, стираються расові межі. З іншої – в наявності негативні наслідки: число людей з червоними очима, тремтячими руками і що розмовляють на незрозумілому простому смертному мові неухильно росте.
Медики розвинених країн вже б`ють на сполох. Молодь все більше часу проводить за комп`ютером, віддаючи перевагу віртуальному світу над реальним, у пресі раз по раз з`являються повідомлення про «смерть за монітором». Західні психіатри навіть придумали спеціальний термін «інтернет-залежність»,

По-английски

In all history of humanity there was not yet such time, when people would not suffer from some dependences. Приохотитися to something not strongly useful - on the right simple. Where it is more difficult then to give up harmful habit. There is another important moment: even quite innocent on the face of it fascination can become ruinous for an organism, if not to know when to stop.
Doctors, scientists, and simple users the problem of global інтернетизації disturbs the already not first year. From one side, that is great: broadens round a commonunication, racial limits are worn away. From other - in a presence negative consequences: number of people with red eyes, by trembling hands and that speak on an incomprehensible simple mortal to the language grows steadily.
Physicians of the developed countries already beat at an alarm. Young people все more time conduct at the computer, giving advantage to the virtual world above the real, in printing time after time reports appear about "death after a monitor". Western psychiatrists thought of the special term "internet-dependence" even