Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

1.

енных бумаг и валютных ценностей, приобретения биржевых товаров на товарной бирже, закупки товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг, осуществления отбора аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

По-украински

1.

енных паперів і валютних цінностей, придбання біржових товарів на товарній біржі, закупівлі товарів, робіт, послуг відповідно до міжнародного договору Російської Федерації, якщо таким договором передбачений інший порядок визначення постачальників (підрядників, виконавців) таких товарів, робіт, послуг, здійснення відбору аудиторської організації для проведення обов'язкового аудиту бухгалтерської (фінансовою) звітності замовника відповідно до статті 5 Федерального закону від 30 грудня 2008 року N 307-ФЗ "Про аудиторську діяльність".