Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Мне очень приятно общение...но я скоро еду на море в Крым...буду лома после 10 августа.....

По-английски

A commonunication is very pleasant me...but I soon go by a sea to Crimea...I will be loma after August, 10....