Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Modern life impossible without computers
so you must learn how to use them safely
never sit too close to a computer screen
remember to look away from the screen sometimes
This gives your eyes a rest
when you use a computer the window should be on your left or your right not directly behind the screen. hand injuries can heppen because you hands in the same way hundreds of times so follow these three rules

По-украински

Сучасне життя, неможливе без комп'ютерів
так ви повинні вивчитися, як користуватися ними безпечно
ніколи сидіть теж закривають до комп'ютерного екрану
пам'ятайте, щоб подивитися далеке від екран іноді
Це дає вашим очам відпочинок
коли ви користуєтеся комп'ютером, вікно має бути на вашій лівій стороні або вашому праві не безпосередньо ззаду екрану. ручні ушкодження можуть heppen, тому що ви руки так само сотні разів так йдуть за цими три правила