Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Детерминация анормативного поведения

Мертон внес значительный вклад в разработку теории дезорганизационных процессов в социальных системах. Он предпринял попытку использовать категорию аномии применительно к процессам, происходящим в сознании субъектов, чье социальное поведение отклоняется от норм морали и права.

По-украински

Детерміація анормативного поведінки

Мертон вніс значний вклад в розробку теорії процесів дезорганізацій в соціальних системах. Він зробив спробу використовувати категорію аномии стосовно процесів, що відбуваються у свідомості суб'єктів, чия соціальна поведінка відхиляється від норм моралі і права.