Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Create a Wish List
You are about to create your first Wish List with the item you were viewing.
Name your Wish List
Set who can see this list
Public
Anyone can search for and see this list. You can also share using a link.
Shared (link only)
Only people with the link can see this list. It will not appear in Amazon search results.
Private
Only you can see this list.
Learn more about Wish List
Cancel

По-украински

Створіть Список Побажань
Ви збираєтеся створювати їх перший Список Побажань з виробом, який ви візуальні відображення.
Назвіть свій Список Побажань
Встановіть, хто може бачити цей список
Громадський
Хто-небудь може шукати і бачать цей список. Ви можете також розділити користування зв'язком.
Розділив(зв'яжіться тільки)
Тільки люди із зв'язком можуть бачити цей список. Він не з'явиться в пошукові результати Амазонки.
Приватний
Тільки ви можете бачити цей список.
Дізнайтеся більше про Список Побажань
Відмінити