Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Крок 2. Стоматологія
Ортопедична стоматологія
1
Хворий 27 років, скаржиться на рухомість зубів верхньої і нижньої щелеп. Об’єктивно:
зубні ряди інтактні. Визначається характер змикання зубів у центральній оклюзії. Який
із перелічених методів обстеження слід використати?
A * Аналіз діагностичних моделей щелеп
B Гнатодинамометрія
C Мастикаціографія
D Рентгенографія
E Електроміографія


2
Хворий звернувся з приводу протезування зубів. Об-но: одиноко стоячий 17 зуб.
Шийка зуба оголена. Планується покриття його штучною коронкою та виготовлення
знімного протеза з утримуючим кламером. Яка з перелічених коронок більш показана
у даному випадку?
A * Повна металева
B Фарфорова
C Пластмасова
D Напівкоронка
E Екваторна


3
Хворий 56 років звернувся з приводу протезування зубів. Об-но: на жувальній поверхні
17 зуба цементна пломба. Планується покриття його повною металевою
штампованою коронкою. На яку товщину необхідно зішліфувати жувальну поверхню

По-английски

Step 2. Stomatology

is a 1

Orthopaedic stomatology
1
Patient 27, grumbles about movable of teeth of overhead and bottom jaws. Objectively:
dental rows intact. Character of closing of teeth is determined in a central occlusion. What
does it follow to use from the enumerated methods of inspection?
A * Analysis of diagnostic models of jaws
B Гнатодинамометрія
C Мастикаціографія
D Sciagraphy
E Electro-myography


2
Patient appealed concerning a prosthodontics. Об-но: lonely a stand-up 17 tooth.
Neck of tooth bare. Coverage of him is planned by an artificial crown and making
removable prosthetic appliance with a holding clasp. What from the enumerated crowns is more shown
in this case?
A * Complete metallic
B Porcelain
C Plastic
D Напівкоронка
E Екваторна


3
Patient 56 appealed concerning a prosthodontics. Об-но: on the masticatory surface

of a 1

17 tooth cement stopping. Coverage of him is planned by complete metallic
by the pressed crown. On what thickness it is necessary зішліфувати masticatory surface