Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

1. Генеральна Асамблея – вищий орган Інтерполу

Вищим органом Інтерполу є Генеральна Асамблея.
До складу Генеральної Асамблеї входять представники МВС всіх альянсів – учасників організації. Це може бути як глава відомства, так і у випадку неможливості його активної присутності в Інтерполу, співробітник МВС альянсу.
До складу Генеральної Асамблеї входять представники всіх країн-членів. Кількісний склад делегації ніде не обговорений. Однак устав вимагає включати сюди чиновників карної поліції високого рангу, службовців, функції яких у національному масштабі зв'язані з діяльністю Інтерполу, а також фахівців з питань, включеним до порядку денного чергової сесії Генеральної Асамблеї (стаття 7).
У роботі сесії можуть брати участь у якості спостерігачів представники країн, що не входять в Інтерпол, а також делегати від міжнародних організацій.
Статутні повноваження Генеральної Асамблеї: визначати основні напрямки співробітництва МВС різних альянсів у рамках Інтерполу; готувати і

По-английски

1. General Assembly is a higher organ of Interpol

the Higher organ of Interpol is General Assembly.
In the complement of General Assembly enter representatives of МВС of all alliances - participants of organization. It can be both head of department and if it be impossible him active presence at Interpol, employee of МВС of alliance.
In the complement of General Assembly enter representatives of all countries-members. Quantitative composition of delegation is nowhere discussed. However regulations require to include here the officials of criminal police of high grade, office workers the functions of that in a national scale are related to activity of Interpol, and also specialists, on questions, included in an order-paper the duty session of General Assembly (article 7).
In-process session can participate in quality of observers representatives of countries that is not included in Interpol, and also delegates from international organizations.
Regulation plenary powers of General Assembly : to determine basic directions of collaboration of МВС of different alliances within the framework of Interpol; to prepare and