Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The bank began operations on March 11, 1935, after the passage of the Bank of Canada Act. Initially the bank was founded as a privately owned corporation in order to ensure it was free from political influence. In 1938, under Prime Minister William Lyon Mackenzie King, it became " a special type of " Crown corporation, fully owned by the government; thus, in effect, by the Canadian taxpayers; with the governor appointed by Cabinet. The responsibility for creating small bills was transferred from the finance department and the private banks were ordered to remove their currency from circulation by 1949

По-украински

Банк почав дії 11 березня, 1935, після проходження Банку Канади Діють. Спочатку банк був заснований як корпорація, що приватно знаходиться у власності, для того, щоб гарантувати, що це було вільно від політичного впливають. У 1938, під Прем'єр-міністром Уільямом Lyon Король Mackenzie, це стало " спеціальним видом " корпорації Корони, що повністю належить уряду; отже, ефективно, Канадськими платниками податків; з губернатором, призначеним Кабінетом. Відповідальність за створення маленьких рахунків була переміщена з відділу фінансів і приватним банкам наказується видалити їх валюту з кругообігу до 1949