Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

or, if it has been lost or mislaid, such indemnity as may be required by resolution of directors shall be given to the Company.
3.7 The bearer of a bearer share certificate shall for all purposes be deemed to be the owner of the shares comprised in such certificate and in no circumstances shall the Company or the chairman of any meeting of members or the Company's registrars or any director or officer of the Company or any authorized person be obliged to inquire into the circumstances whereby a bearer share certificate came into the hands of the bearer thereof, or to question the validity or authenticity of any action taken by the bearer of a bearer share certificate whose signature has been authenticated as provided herein.

По-украински

чи, якщо це було втрачене або загублене, така компенсація, оскільки, можливо, вимагається резолюцією директорів має бути наданий Компанії.
3.7 пред'явник пред'явника акціонерні сертифікати повинен для усіх цілей вважатися, щоб бути власником акцій, охоплених в такому свідоцтві і ні в яких обставинах, повинен Компанія або голова будь-якої зустрічі членів або реєстраторів Компанії або будь-якого директора або офіцера Компанії або будь-хто уповноважено person бути зобов'язаним, щоб дослідити обставини whereby пред'явник акціонерні сертифікати вступив в руки пред'явника внаслідок того, або, щоб розпитав обгрунтованість або достовірність будь-який дія, узятий пред'явник пред'явник, акціонерний сертифікат, чий підпис є засвідчений, як передбачено тут.