Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Nature of Metabolism
Beginning around the turn of the century biochemistry began to decipher the rules of cellular metabolisms by isolating the various chemical components of the cell and determining how they are related to each other.
During growth, cell transform food materials into all of the basic building blocks of the cell. This process of transforming the chemical constituents of food is called metabolism .
Cells are highly organized structures. Because of the laws of physics (thermodynamic) there is cost in energy to organizing cells that must be paid . This energy is called entropy . Cells must expend energy to maintain their internal organization.

По-украински

Природа Метаболізму
Початок навколо повороту біохімії століття почав розшифровувати правила клітинного метаболізму, ізолюючи різні хімічні компоненти осередку і визначаючи, як вони є в спорідненості з один одного.
Впродовж зростання, матеріали клітинний transform їжі в усіх основних будівельних блоках осередку. Цей процес перетворення хімічних виборців їжі - званий метаболізм .
Осередки - надзвичайно організовані структури. Із-за законів фізики(термодинамічний) там cost в енергії до організації осередків, які мають бути, сплатив . Ця енергія - звана ентропія . Осередки повинні витратити енергію, щоб підтримувати їх внутрішню організацію.