Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Everyone thinks that I have it all
But it's so empty living behind these castle walls
These castle walls
If I should tumble if I should fall
Would any one hear me screaming behind these castle walls
There's no-one here at all, behind these castle walls

Nobody knows I'm all alone
Living in this castle made of stone
They say that money is freedom but I feel trapped inside it all
And while I sit so high up on a throne
I wonder how I can feel this low
On top of the world it's beautiful
But there's no place to fall

По-украински

Кожен думає, що я маю це усе
Але це - таке порожнє проживання ззаду цих замкових стін
Ці замкові стіни
Якщо я повинен перекинутися, якщо я повинен впасти
Хіба будь-який один чув би мене, кричущого ззаду цих замкових стін
Є ні-один тут взагалі, ззаду цих замкових стін

Ніхто не знає, що я є самостійно
Живучи в цьому замку, зробленому з каменю
Вони говорять, що гроші - свобода але я почуваю себе таким, що вморожує усередині цього усього
І поки я підводжуся так високо на троні
Я ставлю питання, як я можу відчувати цей низький рівень
На довершення світу це прекрасно
Але немає ніякого місця для падіння