Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

За рубежом этот термин был введен, чтобы отличить данное понятие от долгосрочного планирования и отразить отличие планирования, осуществляемого на уровне управления организацией в целом или ее самостоятельных хозяйственных единиц, от планирования на более низких уровнях управления

По-украински

За кордоном цей термін був введений, щоб відрізнити це поняття від довгострокового планування і відбити відмінність планування, здійснюваного на рівні управління організацією в цілому або її самостійних господарських одиниць, від планування на нижчих рівнях управління