Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

A society’s resources consist not only of the free gifts of nature, such as land, forests, and minerals, but also of human resources, both mental and physical, and all sorts of man-made aids to further production, such as tools, machinery, and buildings. Economists call such resources factors of production because they are used to produce those things that people desire. The things produced are called commodities. Commodities may be divided into goods (cars, shoes) and services (haircuts or education). Goods and services are the means by which people seek to satisfy some of their needs and wants. An occasional individual may have everything he wants (food, clothing, shelter, education, travel, entertainment and all kinds

По-украински

Ресурси суспільства складаються не лише з безкоштовних подарунків природи, як наприклад земля, ліси, і мінерали, але і людських ресурсів, як розумовий, так і фізичний, і все інший сортують штучного aids до подальшого виробництва, як наприклад інструменти, машина, і будівлі. Економісти називають такі чинники ресурсів виробництва, тому що вони використані, щоб робити ті речі, яких люди бажають. Речі робили - звані продукти. Продукти, можливо, є ділився на товари(автомобілі, взуття) і послуги(стрижки або освіта). Товари і послуги - засоби, якими люди прагнуть задовольнити деякі з їх потреб, і хоче. Випадковий індивідуум, можливо, має все, він хоче (їжу, одяг, притулок, освіту, подорож, розвагу і усі види