Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Semiconductors are solids whose resistivity lies between those of electrical conductors and insulators. Semiconductors are used in computers, in radio and TV receivers, and in other electronic devices.

The semiconductor devices operate by controlling the flow of electrons in a semiconductor which is a crystalline solid. The physical, chemical, and electrical properties of a solid depend on the arrangement of atoms in the substance. This arrangement, in turn, is determined by the arrangement of electrons in an atom of the substance. Hence, it is necessary to understand the electronic structure of the atom.

По-украински

Напівпровідники - тіла, чий відчутний опір бреше між тими з електричних кондукторок і ізоляторів. Напівпровідники використані в комп'ютерах, radio і ТЕЛЕВІЗІЙНИХ у одержувачів, і в інших електронних пристроях.

Напівпровідникові пристрої діють управляючи потік електронів в напівпровіднику, який є кристалічним тілом. Фізичне, хімічне, і електричне майно тіла залежить від угоди атомів в субстанції. Цю угоду, у свою чергу, визначає угода електронів в атомі субстанції. Отже, необхідно розуміти електронну структуру атома.