Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

7. Walk in, get the exam, sit down. About five minutes into it, loudly say to the instructor, "I don't understand any of this. I've been to every lecture all semester long! What's the deal? And who are you? Where's the regular guy?"
22. Do the entire exam as if it was multiple choice and true/false. If it is a multiple choice exam, spell out interesting things (DCCAB. BABE. etc. . ).

35. If the exam is math/science related, make up the longest proofs you could possibly think of. Get pi and imaginary numbers into most equations. If it is a written exam, relate everything to your own life story.

По-украински

7. Підіть в, отримайте іспит, сідають. Близько п'яти хвилин в цьому, голосно говорять інструкторові, "я не розумію будь-який з цього. Я підійшли кожній лекції увесь семестр довго! Що таке - угода? І ким є ви? Де славний малий"?
22. Зробіть повний іспит нібито це була багаторазова відбірна і істинна/брехня. Якщо це - багаторазовий відбірний іспит, докладно поясніть цікаві речі(DCCAB. МАЛЮК. т.п. . ).

35. Якщо іспит - математична/наука, пов'язана, виготовте те щонайдовші докази, які ви змогли можливо придумати. Отримайте пі і уявні номери в найбільше вирівнюваннях. Якщо це - письмовий іспит, зв'яжіть все з вашою власною життєвою історією.