Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

В случае прекращения действия Договора аренды эти улучшения с согласия Арендатора могут быть компенсированы Арендодателем и перейти в его собственность при условии, что производство этих улучшений произведено с согласия Арендодателя и с ним согласована их стоимость.

По-украински

У разі припинення дії Договору оренди ці поліпшення з відома Орендаря можуть бути компенсовані Орендодавцем і перейти в його власність за умови, що виробництво цих поліпшень зроблене з відома Орендодавця і з ним узгоджена їх вартість.